Cena dopravy

Dopravcovia štandardne doručujú zásielky len vo všedné dni do 18:00!

Doprava GEIS

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

0 - 50

3,90

Doprava DPD 

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

4,50

10

5,00

20

7,80

30

9,00

50

9,90

 

Osobný odber na výdajnom mieste DPD ParcelShop

Možno prepravovať / odobrať iba predmety do 30 kg. Cena: 3,00 EUR.

Aktuálny zoznam ParcelShopov

 

Dobierka DPD, GEIS

Cena dobierky je 1,5 EUR. V prípade, že zákazník uhradí za tovar vopred, tento poplatok sa mu neúčtuje. Ceny sú vrátane DPH.

Prevzatie zásielky

GEIS

Prijemca je povinný reklamovať zistené vady a uplatňovať právo na náhradu škody u zasielateľa vždy len písomne a bezodkladne po doručení zásielky,resp. po zistení poškodenia zásielky. Dále je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka pri jej prevzatí vizuálne prehliadnutá. Zjavné poškodenie alebo čiastočnú stratu zásielky je povinný príjemca zapísať pri prevzatí do doručovacej listiny zasielateľa. Na neskoršie reklamácie nebude braný zasielateľom ohľad. Zasielateľovi musí byť daná možnosť sa osobne presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov zasielateľa.

DPD

Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príkazca, príp. v jeho mene Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

Príkazca je povinný umožniť Zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je Príkazca povinný zaistiť, aby sa so Zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v ktorom bola Zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo
prepravovaná na iné miesto.

Pre urýchlenie ďalšieho postupu doporučujeme kontaktovať našu zákaznícku linku 0948 548 678.

 

Doprava DHL

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

15

9,9

30

16,5

50

17,5

100

28,5

200

32

300

54

400

59

500

76

700

109

1000

135,5

1500

185

Dobierka DHL

Cena dobierky je 2,4 EUR. V prípade, že zákazník uhradí za tovar vopred, tento poplatok sa mu neúčtuje. Ceny sú vrátane DPH.

Doprava Geis

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

15

8,5

30

14,5

50

15,5

100

24,5

200

27,5

300

46,5

400

51

500

65,5

700

94

1000

117,5

1500

160

Dobierka Geis

Cena dobierky je 2,4 EUR. V prípade, že zákazník uhradí za tovar vopred, tento poplatok sa mu neúčtuje. Ceny sú vrátane DPH.

Prevzatie zásielky

Reklamácia mechanického poškodenia.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku, len ak nie je poškodená.

V žiadnom prípade nepodpisovať vodičovi prepravný list pred dôkladnou kontrolou tovaru a to aj pod obalom!  V prípade poškodenia tovaru je nutné s vodičom spísať škodový protokol a pre urýchlenie ďalšieho postupu doporučujeme kontaktovať našu zákaznícku linku 0948 548 678.

Prevzatie zásielky

Reklamácia mechanického poškodenia.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku, len ak nie je poškodená.

V žiadnom prípade nepodpisovať vodičovi prepravný list pred dôkladnou kontrolou tovaru a to aj pod obalom!  V prípade poškodenia tovaru je nutné s vodičom spísať škodový protokol a pre urýchlenie ďalšieho postupu doporučujeme kontaktovať našu zákaznícku linku 0948 548 678.

 

Osobný odber

Osobný odber na pobočke prepravnej spoločnosti DHL - táto možnosť je len pre tovar, ktorý je prepravovaný na paletách (systém sám túto možnosť ponúkne).

Osobný odber na prevádzke
DHL Bratislava
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava

Otváracia doba, pre osobný odber:
Pondelok-Piatok:   8.00 - 17:00 hod
Sobota, nedeľa: zatvorené

Cena za osobný odber na pobočke prepravnej spoločnosti - ostatné zásielky

Váha (kg)

Cena (EUR)

30

5

50

9

150

15

250

20

500

25

1000

40

Tovar o objeme viac ako 120 l má min. cenu osobného odberu 9 EUR.

Platba bankou vopred – tovar zaplatíte bankovým prevodom a potom si ho osobne prevezmete. Pri preberaní tovaru budete vyzvaný k preukázaniu totožnosti.

Cena dobierky je 1,2 EUR. V prípade, že zákazník uhradí tovar vopred, neúčtuje sa mu tento poplatok.

 

Osobný odber na výdajnom mieste HeurekaPoint

Možno prepravovať / odobrať iba predmety do 20 kg a 170 cm dĺžky. Nemožno prepravovať sklo, keramiku, drezy.

Pobočka Bratislava

Lenardova 1260, 85101 Bratislava
Prevádzková doba: PO - PIA: 11:00 - 19:00 hod.
Telefón: +421 917 963 724

Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príkazca, príp. v jeho mene Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

Cena za osobný odber na výdajnom mieste HeurekaPoint

Váha (kg)

Cena (EUR)

20

3,99

Dobierka HeurekaPoint

Cena dobierky je 1 EUR. V prípade, že zákazník uhradí tovar vopred, neúčtuje sa mu tento poplatok.