Ochrana osobných údajov

V e-shope stavbaeu.sk venujeme zabezpečeniu Vašich osobných údajov zvýšenú pozornosť. Pomocou účinných zabezpečovacích technológií sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje chránené proti odcudzeniu. Sú uchovávané len po nevyhnutnú dobu na chránených serveroch, ktoré sa nachádzajú na území SR. Prístup k nim je zabezpečený ako na úrovni fyzickej, tak aj softvérovej a to niekoľkonásobným istením.

Údaje, ktoré registrujeme v súvislosti s Vašou osobou nám slúžia výhradne na vybavenie objednávky a na tvorbu obchodných ponúk. Môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, titul, názov vašej spoločnosti alebo organizácie, váš e-mail a telefón, adresu do práce alebo domov, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú potrebné k úspešnému dokončeniu vyššie uvedeného.

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou v sekcii "Pridať do košíku" môžu registrovať niektoré údaje technického charakteru ako sú IP adresa, čas prístupu, miesto prístupu, užité SW a HW prostriedky a ďalšie technické údaje. Tieto slúžia výhradne na analýzu a sledovanie trendov správania našich návštevníkov.

Sme si plne vedomí zákonných úprav ochrany osobných údajov a preto postupujeme podľa platnej legislatívy SR a záväzných smerníc EÚ. Najmä zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, zákonom č.127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Rovnako smernicou Európskeho parlamentu a rady 97/7 / ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zodpovieme na adrese info@stavbaeu.sk