Kanalizačné spätné klapky

ACO
CAPRICORN
Obľúbenosti Hodnotenie Cena Cena
Kanalizačné spätné klapky

Kanalizácie - v tejto kategórií nájdete napríklad kanalizačné šachty, ktoré predstavujú objekty na stokových sieťach slúžiace hlavne na ich údržbu, kontrolu, čistenie a opravy. Môžu byť použité pre sanitárne, dažďové a splaškové kanalizačné siete. Ďalej Vám ponúkame poklopy, trubky KGkanalizačné vpuste, drenáže a vonkajšie žľaby od výrobcov ACO, CHMELAŘ, ETERNOIVICA a Miroslav Chuděj,s.r.o.

© 2007 - 2024 StavbaEU.sk