Vrátenie tovaru

Informace o objednávce


* Meno:
* Priezvisko:
* E-mail:
* Telefón:
* Doručovacia adresa:
* Číslo objednávky: Kde ho nájdem?
* Označenie tovaru (produktové číslo, typ alebo názov tovaru):
* Počet kusov:
*Dátum prevzatia tovaru:
* Kúpna cena:
* Kúpnu cenu vrátiť na účet č.:
Dôvod vrátenia:
* Opíšte kód z obrázku do poľa nižšie:
Poučení:


Toto odstúpenie môže byť zaslané predávajúcemu aj emailom. Doručené je okamihom potvrdenia prevzatia emailu zo strany predávajúceho kupujúcemu, bez takého potvrdenia nemožno považovať takéto odstúpenie kupujúceho za riadne predávajúcemu doručené.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (teda nie nákladov, ktoré vznikli spotrebiteľovi pri vrátení tovaru) rovnakým spôsobom. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi predtým, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.


Upozornenie:

Tovar zašlite späť až po tom, čo Vás bude kontaktovať pracovníčka nášho zákazníckeho oddelenia. Prosíme, neposielajte tovar skôr!

Prosíme, zabaľte tovar do ďalšieho obalu (nie len do pôvodného). Predídete tak prípadnému poškodeniu tovaru pri preprave. Ďakujeme!

© 2007 - 2020 StavbaEU.sk