SOUDAL 66A polyuretánové lepidlo na drevo 750 ml
SOUDAL 66A polyuretánové lepidlo na drevo 750 ml SOUDAL 66A polyuretánové lepidlo na drevo 750 ml

SOUDAL 66A polyuretánové lepidlo na drevo 750 ml

Polyuretánové lepidlo, ktoré sa vyznačuje krátkou dobou schnutia, veľmi vysokou lepiacou silou a najvyššou triedou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). M&aacu... Zobraziť celý popis »

10,75 EUR
vrát. DPH
SKLADOM > 10  ks 

Množstvo:   Porovnať
Výrobca: SOUDAL
Záruka: 2 roky
Model: 1339
Váha: 0,75 kg

Cena dopravy

 • GLS DE: 11,38 EUR
 • GLS DE: 13,44 EUR
 • GLS DE: 12,41 EUR
 • GLS DE: 12,41 EUR
 • DHL DE: 6,96 EUR
 • GLS DE: 6,96 EUR
 • GLS DE: 12,41 EUR
 • GLS DE: 29,90 EUR
 • GLS DE: 16,56 EUR
 • GLS DE: 25,86 EUR
 • GLS DE: 13,00 EUR
 • GLS DE: 13,44 EUR
 • GLS DE: 13,44 EUR
 • GLS DE: 12,41 EUR
 • GLS DE: 12,41 EUR
 • GLS DE: 11,38 EUR
 • DPD HU: 3,90 EUR
 • Zásielkovňa: 3,40 EUR
 • GLS DE: 11,38 EUR
 • DHL PL: 3,99 EUR
 • DPD PL: 3,99 EUR
 • Všetky možnosti dopravy »

  Cena dopravy

  Cena dopravy je počítaná automaticky podľa váhy a typu prepravy.

  Tento výrobok zasielame touto prepravou:

  DHL PL: 3,99 EUR
  DPD PL: 3,99 EUR
  DPD PL: 8,28 EUR
 • GLS DE: 13,44 EUR
 • GLS: 12,00 EUR
 • GLS: 12,00 EUR
 • Všetky možnosti dopravy »

  Cena dopravy

  Cena dopravy je počítaná automaticky podľa váhy a typu prepravy.

  Tento výrobok zasielame touto prepravou:

  GLS: 12,00 EUR
  GLS: 12,00 EUR
  GLS DE: 12,41 EUR
 • GLS DE: 8,00 EUR
 • GLS DE: 8,28 EUR
 • 123 Kurier: 2,99 EUR Môžete mať 23.08. - 24.08. doma!
 • Zásielkovňa: 3,40 EUR Môžete mať 23.08. - 24.08. doma!
 • GLS DE: 13,44 EUR
 • GLS DE: 23,80 EUR
 • GLS: 14,90 EUR
 • DPD: 5,90 EUR
 • Česká pošta: 4,00 EUR
 • PPL: 4,50 EUR
 • Všetky možnosti dopravy »

  Cena dopravy

  Cena dopravy je počítaná automaticky podľa váhy a typu prepravy.

  Tento výrobok zasielame touto prepravou:

  Česká pošta: 4,00 EUR
  PPL: 4,50 EUR
  Zásielkovňa: 3,40 EUR

Popis

Polyuretánové lepidlo, ktoré sa vyznačuje krátkou dobou schnutia, veľmi vysokou lepiacou silou a najvyššou triedou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovacie schopnosti - napeňuje, vyznačuje sa vysokou adhéznou silou. Možno použiť na vlhké drevo. Zaťažením či stlačením vo svorkách zvýšime výslednú pevnosť spoja.

chrakteristika produktu
jednoduchá aplikácia
rýchloschnúci
vodovzdornosť D4 (ČSN EN 204)
možno použiť na vlhké drevo

použitie
priemyselné lepenie v nábytkárskom priemysle
výroba okenných a dverových rámov, u ktorých sa predpokladá taká expozícia vlhkosti (exteriér), že musia byť konštruované v triede vodovzdornosti D4 podľa EN 204
lepenie drevených konštrukčných prvkov
interiérové ??aplikácie s častým krátkodobým pôsobením tečúcej vody alebo kondenzovanej vody na lepidlo

pracovný postup
Pracovný postup nájdete v technickom liste

Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 1272/2008 CLP.

Informácie o nebezpečnosti (vety H)
(H315) Dráždi kožu.
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H332) Škodlivý pri vdýchnutí.
(H334) Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
(H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
(H351) Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
(H373) Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné pokyny (preventívne vyhlásenie - vety P)
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P260) Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
(P280) Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
(P284) Používajte ochranu dýchacích ciest.
(P312) Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / ...
(P302 + 352) pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody / ...
(P304 + 340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
(P308 + 313) Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
(P362 + 364) Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
(P501) Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním oprávnenej osobe.

ilustračné foto

Recenzia (1)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Opište kód z obrázku:© 2007 - 2022 StavbaEU.sk