Výška 600

KERMI
Obľúbenosti Hodnotenie Cena Cena
Výška 600

Výška 600 - dosková vykurovacie telesa s výškou 600mm v prevedení KLASIK, ktoré umožňujú ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou sú určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Tlaková strata vykurovacieho telesa pre dané prevádzkové podmienky sa stanovia výpočtom pomocou hodnoty prietokového súčiniteľa AT popr. súčiniteľa odporu XT.

© 2007 - 2024 StavbaEU.sk