KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010
KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010 KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010 KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010 KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010

KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 white RAL 9010

KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 Manhattan Rúrkové vykurovacie telesá KORALUX môžu byť vyrábané ako samostatná priame elektrické vykurovacie telesá. Sú ... Zobraziť celý popis »


Model: KRC15000600-22E

Popis

KORADO KORALUX RONDO Classic E elektrický Kúpeľňový radiátor KRCE 1500.600 Manhattan

Rúrkové vykurovacie telesá KORALUX môžu byť vyrábané ako samostatná priame elektrické vykurovacie telesá. Sú osadené elektrickým vykurovacím telesom vybaveným obmedzovačom teploty a naplnená nemrznúcou zmesou, čo umožňuje použitie v objektoch s predpokladaným poklesom teploty do -10 ° C.

Výška: 1500 mm
Dĺžka: 600 mm
Hĺbka: 35 mm
Oceľové trubky: priemer 20 mm
Oceľový profil: 40 × 30 mm
Elektrický príkon: 400 W
Menovité napätie: 230 V/50 Hz
Obmedzovač teploty max: 90 ° C
Krytie: IP 44
Trieda spotrebiča: 1
Dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
Pracovná poloha: Vertikálne s el. prívodom dole
Prevedenie: white RAL9010

Základné farebné prevedenie je biela RAL 9016, ostatné farebné prevedenie za príplatok 20%.

Elektrické vykurovacie teleso sa pripája na pevný elektrický rozvod prívodným káblom do inštalačnej krabice alebo možno na prívodný kábel namontovať dodatočne príslušenstvo pre pripojenie do sieťovej zásuvky. V závislosti na požadovanom komforte obsluhy a hospodárnosti prevádzky sa jedná o:

* Sieťovú vidlicu s ručným spínačom VS 1 (obchodné označenie Z-SKV-0002)
* Elektrický regulátor teploty R10A (obchodné označenie Z-SKV-0003)

Priame elektrické telesá KORALUX môžu byť namontované iba vo zvislej polohe a nevyžadujú pri prevádzke expanznej ani poistné tlakové zariadenia.

Upozornenie pre Vašu bezpečnosť:
Inštaláciu a výmenu elektrického vykurovacieho telesa, výmenu prívodného kábla, montáž všetkého elektrického príslušenstva smie vykonávať iba osoba s požadovanou a platnou odbornou spôsobilosťou. Nesmie byť prekročené doporučené (maximálna) hodnoty výkonu elektrických vykurovacích telies, ktoré sú uvedené v technických údajoch u jednotlivých rúrkových vykurovacích KORADO KORALUX RONDO Classic-E elektrické topné těleso KRCE 1500.600 Manhattan

Trubková otopná tělesa KORALUX mohou být vyráběna jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa. Jsou osazena elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10 °C.

Výška: 1500 mm
Délka: 600 mm
Hloubka: 35 mm
Ocelové trubky: průměr 20 mm
Ocelový profil: 40 × 30 mm
Elektrický příkon: 400 W
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
Omezovač teploty max.: 90 °C
Krytí: IP 44
Třída spotřebiče: 1
Délka připojovacího kabelu: 1,5 m
Pracovní poloha: Vertikální s el. přívodem dole
Provedení: ManhattanElektrické topné těleso se připojuje na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze na přívodní kabel namontovat dodatečně příslušenství pro připojení do síťové zásuvky. V závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu se jedná o:

* síťovou vidlici s ručním spínačem VS 1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
* elektrický regulátor teploty R10A (obchodní označení Z-SKV-0003)

Přímotopná elektrická tělesa KORALUX mohou být instalována pouze ve svislé poloze a nevyžadují při provozu expanzní ani pojistné tlakové zařízení.

Upozornění pro Vaši bezpečnost:
Instalaci a výměnu elektrického topného tělesa, výměnu přívodního kabelu, montáž veškerého elektrického příslušenství smí provádět pouze osoba s požadovanou a platnou odbornou způsobilostí. Nesmí být překročeny doporučené (maximální) hodnoty výkonu elektrických topných těles, které jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých trubkových otopných těles KORALUX. Pokud se pro připojení otopného tělesa na rozvod otopné soustavy použije stejný vývod jako pro instalaci elektrického topného tělesa je nutno objednat odbočku „T“ (obchodní označení Z-SKV-0001). Montážní poloha je povolena pouze svislá s přívodním kabelem dole tj. el. topné těleso musí být zasunuto do otopného tělesa pouze zespoda
Otopné těleso nesmí být zavzdušněno a musí být trvale propojeno s otopnou soustavou
Seznamte se podrobně s přiloženým „Návodem k použití“, kde jsou výrazně a prokazatelně vysvětlena a zdůrazněna veškerá pravidla a podmínky pro zajištění bezpečného provozu otopného tělesa s kombinovaným vytápěním.

ILUSTRAČNÍ FOTO

Recenzia (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Opište kód z obrázku:© 2007 - 2024 StavbaEU.sk