RAVAK PROFESSIONAL Silikónový tmel 310ml transparent X0120
RAVAK PROFESSIONAL Silikónový tmel 310ml transparent X0120

RAVAK PROFESSIONAL Silikónový tmel 310ml transparent X0120

Sanitárny silikón bol vyvinutý odborníkmi na vybavenie kúpeľní. Originálne silikónový tmel RAVAK Professional dokonale spája ... Zobraziť celý popis »


Výrobca: RAVAK
Model: X01201

Popis

Sanitárny silikón bol vyvinutý odborníkmi na vybavenie kúpeľní. Originálne silikónový tmel RAVAK Professional dokonale spája rôznorodé materiály (sklo, akrylát, extrudovaný polystyrén, sklo, hliník, lak atď.). Dlhodobé fungicídne vlastnosti, farebná stálosť, hygienická nezávadnosť. Silikón sa nanáša medzi kút / vaničku / vaňu / vaňovú zástenu / umývadlo a múr.

• obsah: 310 ml
• farba: transparentná

Silikónový sanitárne tmel RAVAK Professional dokonale spája rôznorodé materiály, ktoré sa pri výrobe a inštalácii sprchových kútov, sprchových vaničiek a vaní používajú. Silikón RAVAK dokáže pevne priľnúť ku sklu, akrylátu (PMMA), extrudovanému polystyrénu, hliníka, laku a k rôznym obkladovým materiálom. Použitie silikónového tmelu RAVAK Professional je základným predpokladom tesnosti vášho sprchového kúta, vane alebo vaničky. K riadnemu pripevnenie a utesnenie sprchovej vaničky je potrebná jedna veľká tuba silikónového tmelu 310 ml.

Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 1272/2008 CLP.

Výstražné upozornenia
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia - prevencia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice.


Bezpečnostné upozornenia - reakcie:
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu ako komunálny odpad. Zvyšky tmelu nechajte pred likvidáciou zvulkanizovat. vyprázdnené obaly zbavené zvyškov zmesi recyklujte.


Ďalšie bezpečnostné upozornenia neuvedené na označenie:
P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte

ILUSTRAČNÉ FOTO

Recenzia (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Opište kód z obrázku:© 2007 - 2024 StavbaEU.sk